ارسال به دوستان ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 26002

علم نافع در قرآن و احاديث

اين كتاب مشتمل بر چهارده فصل است.در فصل اول به تعاريف علم و دانش و تعريف مختار نويسنده از آن پرداخته شده است. فصل دوم به جايگاه و عظمت علم از ديدگاه اسلام اختصاص يافته و در فصل سوم انواع طبقه بندي علوم و طبقه بندي منتخب اين پژوهش آمده است. فصل چهارم مروري بر احاديث ائمه اطهار (ع) در باره علم نافع است و در فصل پنجم مراد و منظور نويسنده از «نافع بودن» توضيح داده شده است. فصل مهم بعدي در باره ملاكهاي مختلف نافع بودن و مداقه در انتخاب ملاك جامع از ديدگاه دين است. در ادامه با علم غيرنافع و سپس با علم ضار و مصاديق آنها بيشترآشنا مي شويم. فصل نهم به معرفي برخي از مصاديق دانش نافع با زبان امروزي اختصاص يافته است. نويسنده در فصل دهم نتايج و تأثيرات اين گونه دانش در زندگي بشر را بررسي مي كند. و فصل بعد اشاره اي به راههاي كسب علم انفع دارد. فصل مهم دوازدهم در باره نقش و جايگاه علم نافع در نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري به تحقيق مي پردازد. فصل سيزدهم عهده دار پاسخ به چند شبهه پيرامون موضوع مورد بحث است. و بالاخره در فصل آخر جمع بندي و نتيجه گيري از مطالب پيشين ارائه شده است.