ارسال به دوستان ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 249961

خلود در عذاب (با مروري بر ديدگاه صدرالمتالهين)

از موضوعات مهم در مساله معاد، خلود كفار در جهنم با توجه به رحمت بي پايان الاهي است كه از يك سو ظاهر آيات قرآن و روايات بر آن تصريح دارند و از سوي ديگر، ادله عقلي و مكاشفات عرفاني، ايده هايي ديگري را مطرح مي كنند. در اين مقاله، بعد از طرح اهم دلايل مخالفان و موافقان خواهيم ديد كه صدرالمتالهين ديدگاه خود را با طرح نظريه تغيير سرشت نوعي كافران، به سوي جمع نظرات ملهم از قرآن، برهان و عرفان معطوف كرده است. او در پايان با يك مكاشفه عرفاني اندكي به ديدگاه اهل خلود متمايل شده است؛ ليكن به نظر مي رسد هم راه عقل و هم راه عرفان در اين زمينه، امكان حل مشكل را ندارند و تنها بايد با تمسك به آيات و روايات مساله را حل كرد.
نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :