ارسال به دوستان ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 249332

جهان پست مدرن و گرایش به معنویت کاذب

عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: عقل مدرن یا تکنیکی خالی از معنویت است و به همین دلیل جهان پست مدرن به بن بست رسیده و در حال گرایش به معنویت است که البته اعتقاد داریم که این جهان مصادیق معنویت را اشتباه گرفته و به شیطان پرستی یا عرفان های نوظهور روی آورده است.

حسین مطیع در گفت وگو با ایکنا از اصفهان، درباره معنویت اظهار کرد: معنویت در نگاه اول دو معنا دارد؛ معنای اول آن هدفمند بودن زندگی است و معنای دوم آن یعنی گرایش به امور متعالی و ملکوتی که غیرمادی هستند. اما معنویت به معنای دقیق و علمی یعنی گرایش به یکی از ده دین زنده جهان که این ادیان همگی به اموری خاص معتقد هستند.
وی ادامه داد: ادیان زنده جهان شامل اسلام، مسیحیت، یهودیت، زرتشت، بودائیت، کنفسیوس و... هستند و هرکسی که به یکی از این ادیان اعتقاد داشته باشد به نحوی معنویت گراست. همه این ادیان هشت اصل مشترک دارند. یکی اینکه معتقد هستند ورای عالم مادیات عالم یا عوالم دیگری نیز وجود دارد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: اصل دیگری که همه ادیان جهان به آن اعتقاد دارند این است که موجود یا هویتی وجود دارد که این جهان را هدایت می کند. اصل دیگر این است که جهان بی هدف نیست و مقصدی دارد، نظام جهان یک نظام اخلاقی است، یعنی خوب و بد را می شناسد و نسبت به آن واکنش نشان می دهد که البته واکنش هر دین نسبت به آن متفاوت است.
مطیع اظهار کرد: این ادیان متفق القول هستند که زندگی معنادار است و نجات از وضعیت نامطلوب امروز و رسیدن به وضعیت مطلوب امکان پذیر است. انسان پس از مرگ نابود نشده و یک زندگی پس از مرگ وجود دارد و در آخر اینکه هرکسی حاکم بر سرنوشت خودش است و مسئولیت هایی را برعهده دارد. این هشت فاکتور معنویت گرایی نام دارد.
وی تصریح کرد: نقطه مقابل معنوی گرایی، مادی گرایی یا ملحد بودن است. هرکس به هر نحوی حتی یکی از این اصول هشتگانه را قبول نداشته باشد، به همان میزان ملحد یا مادی گراست و زندگی بی معنایی دارد. 
مطیع با اشاره به رابطه معنویت و مدرنیته گفت: عقل مدرن یا تکنیکی یا معاش و یا عقل ابزاری متأسفانه تا حد زیادی خالی از معنویت است و به همین دلیل جهان پست مدرن به بن بست رسیده و در حال گرایش به معنویت است که البته اعتقاد داریم که این جهان مصادیق معنویت را اشتباه گرفته و به شیطان پرستی یا عرفان های نوظهور روی آورده است.
این عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: بشر از عقل مدرن یا عقل معاش خسته شده و به دنبال راهی برای فرار می گردد، اما راه را اشتباه رفته و به جای وارد شدن به آب پاک و زلال به لجن رسیده است.
مطیع با بیان اینکه رابطه میان عقل و معنویت رابطه ای تعریف شده و جالب است، تأکید کرد: کسانی که عقلانیت را به عقلانیت ابزاری، معاش و یا عقلانیت مادی محدود می کنند دچار مشکل خواهند شد، ولی تعریفی که از عقلانیت متصل به وحی داریم هیچ منافاتی با معنویت ندارد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :