ارسال به دوستان ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 242413

زندگی را به ترکیبی از واقع گرایی و آرمان گرایی تبدیل کنیم

عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: انسان در زندگی فردی و اجتماعی خود باید هم واقع گرا باشد و هم آرمان گرا، یعنی با شناخت و آگاهی از وضعیت موجود نامطلوب و تلاش برای تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، گام به گام به سمت وضعیت مطلوب ناموجود حرکت کند.
حسین مطیع، عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه صنعتی اصفهان در گفت و گو با ایکنا از اصفهان اظهار کرد: آرمان گرایی به معنای ترسیم شاخص های وضعیت مطلوب و رسیدن از وضعیت موجود نامطلوب به وضعیت مطلوب ناموجود است و واقع گرایی یعنی اینکه وضعیت موجود را درک کرده و امکانات، توانایی ها، فرصت ها و نقاط قوت و ضعف درونی و بیرونی مورد بررسی قرار گیرد. 
وی با بیان اینکه انسان باید در زندگی هم آرمان گرا و هم واقع گرا باشد، گفت: انسان باید ویژگی های وضعیت نامطلوب را به خوبی شناخته و نسبت به آنها بصیرت داشته باشد و بداند که جامعه آرمانی اش چه ویژگی ها و فاکتورهایی دارد.
عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد: همه ادیان الهی از جمله اسلام معتقدند که انسان باید از وضعیت موجود نامطلوب به سمت وضعیت مطلوب ناموجود در حرکت باشد، در واقع باید از واقع گرایی به سمت آرمان گرایی حرکت کند.
مطیع با اشاره به جمله ای از شهید باهنر در مورد تربیت، افزود: تربیت از آنجایی شروع می شود که متربی دوست دارد و به آنجا می رسد که مربی می پسندد و به تعبیر من، در تربیت باید از وضعیت موجود شروع کرد و به وضعیت مطلوب رسید.
وی در خصوص چگونگی حرکت از وضع موجود نامطلوب به وضع مطلوب ناموجود، یا از واقع گرایی به آرمان گرایی، گفت: به عقیده من، فقط ترسیم جامعه آرمانی و گفتن از زیبایی ها و ایجاد شوق در مردم و سپس رها کردن آنها و نشان ندادن راه رسیدن به مطلوب آرمانی کافی نیست، ولی متأسفانه امروز بعضی از روشنفکران و حتی عرفا چنین کرده و اتوپیا یا مدینه فاضله را ترسیم و سپس انسان را رها می کنند که سبب افسردگی و حسرت می شود. 
این استاد دانشگاه تصریح کرد: هنر انبیاء و ائمه(ع)، رساندن انسان از واقع گرایی به آرمان گرایی است، آنها ابتدا به ترسیم مدینه فاضله برای مردم پرداخته و سپس گام به گام همراه با آنها به سمت مقصد نهایی که همان دستیابی به مدینه فاضله است، حرکت می کنند. 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :