2رکورد در مدت زمان 0.187ثانیه
    جستجو برای :
    .منافقین وغربزده هایی که با پنهانکاری قصدنفوذ درسطوح مدیریت فرهنگی کشور رادارندپیشنهاد: بهتراست
    زنی که تمام معادلات منافقین را بر هم زد بودند که دیگر اسلام را قبول نداشتند و به شهرهای خود بازگشتند.منافقین جدید اصلی ترین تهدید جهان اسلام در سال ۱۱ هجری
    • تعداد رکوردها : 2