4رکورد در مدت زمان 0.296ثانیه
  جستجو برای :
  کرده بود، در همایشی مناظره ای دوره جدید خود را آغاز نمود. این مناظره که با حضور دکتر حسین مطیع، استادیار دانشگاه صنعتی متن مناظره دکتر حسین مطیع غرب چهار موضع گرفته شده است 1. غرب پذیری که اصلا غلط است. 2. غرب گریزی. که فکر می کنم جناب دکتر نصیری
  اولین راهبرد 16 خرداد 1392 18:1
  ; 6- حل مشکل آلودگی هوایی، صوتی و تصویری شهر است. اما راهکارها که 10عدد است: 1- هدایت و حمایت و نظارت
  مناظره انتخاباتی 30 اردیبهشت 1392 16:51
  به گزارش کانون خبر به نقل ازنسیم، محور مناظره حسین مطیع، مدیر مرکز معارف دانشگاه صنعتی اصفهان و حجت مناظره انتخاباتی به گزارش کانون خبر به نقل ازنسیم، محور مناظره حسین مطیع، مدیر مرکز معارف دانشگاه صنعتی اصفهان و حجت
  مدیرمرکز معارف اسلامی و ادبیات فارسی دانشگاه صنعتی اصفهان از برنامه ریزی به منظور برگزاری 14 کرسی برگزاری 14 کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه صنعتی اصفهان صورت می گیرد وهر جلسه با نظارت یکی از استادان گروه معارف این دانشگاه بعنوان داور اداره خواهد شد. وی بحث و مناظره
  • تعداد رکوردها : 4