7رکورد در مدت زمان 0.265ثانیه
  جستجو برای :
  .علم نافع درقران وروایات انتشارات سروش
  علم نافع چیست؟ علم غیر نافع چیست؟ این سوال زیاد از طرف افراد مطرح می شود که آیا همه علوم مفید
  که ب دردمان نمیخورد به تو پناه میبرم. و این سوال که علم، نافع و انفع دارد یا نه؟ آیا همه علم ها به یک اندازه علم نافع کدام علم است ؟ زیاد از طرف افراد مطرح میشود که همه علوم مفید هستند یا خیر؟ و علم نافع که در احادیث و روایات
  کند. در این راستا با دکتر حسین مطیع نویسنده کتاب علم نافع در قرآن و روایات صحبت کرده ایم. علم نافع، کدام علم است؟ زیاد از طرف افراد مطرح میشود که همه علوممفید هستند یا خیر؟ و علم نافع که در احادیث و روایات
  این دانشگاه را برعهده دارد. نگارش کتاب‌هایی مانند «اندیشه اسلامی» و «علم نافع در قرآن
  علم نافع در قرآن و احادیث 7 اردیبهشت 1392 14:40
  علم نافع در قرآن و احادیث بندی علوم و طبقه بندی منتخب این پژوهش آمده است. فصل چهارم مروری بر احادیث ائمه اطهار (ع) در باره علم نافع
  معرفی دکتر حسین مطیع 13 فروردین 1392 4:39
  اسلامی 1 ، برای تدریس در دانشگاه ،1383 5. کتاب اندیشه اسلامی 2 ، برای تدریس در دانشگاه ،1383 6
  • تعداد رکوردها : 7