1رکورد در مدت زمان 0.187ثانیه
    جستجو برای :
    و یادآوری تاریخ اتفاقاتی همچون سقیفه و کربلا را از دیگر تاثیرات عزاداری دانست و عنوان کرد: به خاطر غفلت
    • تعداد رکوردها : 1