2رکورد در مدت زمان 0.203ثانیه
    جستجو برای :
    اینکه نکند مهاجرین جانشین ایشان را تعیین کنند و از انصار انتقام بگیرند، در سقیفه جمع شدند و بر این موضوع
    و یادآوری تاریخ اتفاقاتی همچون سقیفه و کربلا را از دیگر تاثیرات عزاداری دانست و عنوان کرد: به خاطر غفلت
    • تعداد رکوردها : 2