1رکورد در مدت زمان 0.250ثانیه
    جستجو برای :
    خلاصه سوابق دکتر مطیع خلاصه سوابق دکتر مطیع 1- دکترای معارف اسلامی 2- رئیس مرکز معارف دانشگاه صنعتی اصفهان 3- سابقه تدریس در بیش از 14 دانشگاه
    • تعداد رکوردها : 1