زيبايي، عنصر فراموش شده شهر ما

  زيبايي، عنصر فراموش شده شهر ما

  1392/3/9

  برگي از خاطرات

  آنچه که در مقابل شماست طرحي است که نويسنده در هشت سال پيش براي ميدان امام خميني (ره) ارائه کرده است. اين طرح که امروزه بعد از گذر زمان هنوز هم جديد به نظر مي رسد داراي محاسن و معايبي است. محاسني مثل سردمداري شهراصفهان براي نوزايي تمدن اسلامي در قرن معاصر و معايبي اجرايي مثل مکان يابي براي فروش صنايع دستي و نياز شديد به تخريب بافت فرسوده اطراف ميدان جهت ايجاد پارکينگ و فضاهاي جانبي موردنظر و .... به هر روي خواندن آن که به نقل از روزنامه 28/10/84 اصفهان زيبا ارائه مي شود، خالي از لطف نيست

  1392/3/9

  • تعداد رکوردها : 88