15رکورد در مدت زمان 0.234ثانیه
  جستجو برای :
  اولین راهبرد 16 خرداد 1392 18:1
  ، چندین راهبرد و راهکار. هدف من "حرکت به سوی شهر اسلامی برای ترویج سبک زندگی اسلامی در قرن حاضر" است. نمی گویم
  کرد تا بتوان تمدن جدید اسلامی برای معرفی سبک زندگی در قرن جدید را به بشریت نشان داد، اصفهان این توان بالقوه
  طبـقه متوسـط جـدیـد 19 اردیبهشت 1392 20:45
  ‌های اصلاح سبک زندگی در این طبقه؛ تأثیرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این طبقه در آینده کشور و ...، تأمل ، از مواردی است که به روشن شدن سبک زندگی آدمیان در جوامع امروزی کمک شایانی می‌کند؛ مثلاً در ایران کنونی
  حسین مطیع از اساتید دانشگاه بهترین پیشنهاد برای فرار از مدرنیته و انتخاب راه درست سبک زندگی را امام سبک زندگی امام خمینی (ره)، بهترین راه دوری از مدرنیته آن سبک زندگی در دوران معاصر بود دکتر حسین مطیع یکی از اساتید دانشگاه به بیان نکاتی در مورد تاثیر مدرنیته
  و تغییرات در زندگی به خصوص تغییر در سبک زندگی است. هدف مدرنیته تغییر در سبک زندگی است حسین مطیع در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سبک زندگی در قرون مختلف اظهار داشت: سبک زندگی دارای
  • تعداد رکوردها : 15