عبارت مورد جستجو   :  
  138رکورد در مدت زمان 0.015ثانیه
  خلود در عذاب (با مروری بر دیدگاه صدرالمتالهین)
  از موضوعات مهم در مساله معاد، خلود کفار در جهنم با توجه به رحمت بی پایان الاهی است که از یک سو ظاهر آیات قرآن و روایات بر آن تصریح دارند و از سوی دیگر، ادله عقلی و مکاشفات عرفانی، ایده هایی دیگری را مطرح می کنند. در این مقاله، بعد از طرح اهم دلایل مخالفان و موافقان خواهیم دید که صدرالمتالهین دیدگاه خود را با طرح نظریه تغییر سرشت نوعی کافران، به سوی جمع نظرات ملهم از قرآن، برهان و عرفان معطوف کرده است. او در پایان با یک مکاشفه عرفانی اندکی به دیدگاه اهل خلود متمایل شده است؛ لیکن به نظر می رسد هم راه عقل و هم راه عرفان در این زمینه، امکان حل مشکل را ندارند و تنها باید با تمسک به آیات و روایات مساله را حل کرد.
  29 آبان 1397 2:10
  روش شناسی حل مسئله انتظار بشر از دین
  یکی از مشکلات مبحث انتظار بشر از دین در کشور ما عدم تحریر محل نزاع و نپرداختن به راهکارهاست. از آنجا که شیوه و چگونگی یافتن پرسش مهم تر از پاسخ به آن است این مقاله می کوشد تا با نقد دو راهکاری که برای حل این مسئله (راهکار برون دینی و راهکار درون دینی) مطرح شده, خود راهکار سوم و جدیدی را پیشنهاد دهد. روش حل سوم مبتنی بر تقسیم انتظارات بشر به اولیه (برون دینی، پیشینی و گزارشگرانه) و ثانویه (درون دینی، پسینی. اصلاح گرانه) می باشد. به نظر نویسنده این راهکار کلیدی برای فیصله دادن به پاره ای از نزاع ها در این موضوع می باشد. در پایان با ارائه دو جدول به تفکیک دیدگاه های پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی در موضوع فوق بر حسب ملاک مذکور طبقه بندی می شود.
  29 آبان 1397 1:45
  نگاهی دیگر به اسراء و معراج پیامبر اعظم (ص)
  در مورد معراج پیامبر(ص)، دیدگاهها و نظرات مختلفی بیان شده و ابهامات و سوالات مختلفی باقی مانده است...
  28 آبان 1397 12:58
  تقیه و نقش آن در انسجام اسلامی
  یکی از احکام اسلامی که به عنوان راهکار عقلانی و خرد پسند، مورد تأیید و توجه قرار گرفته است، «تقیه» می باشد.
  15 آبان 1397 11:27
  اربعین تمرین عبور از حصار مدرنیته و پست مدرنیسم است
  عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: راهپیمایان اربعین برای عبور از حصار مدرنیته و پست مدرنیسم تلاش کرده و داشتن یک زندگی زیبا و اخلاقی را تمرین می کنند.
  13 آبان 1397 9:36
  جهان پست مدرن و گرایش به معنویت کاذب
  عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: عقل مدرن یا تکنیکی خالی از معنویت است و به همین دلیل جهان پست مدرن به بن بست رسیده و در حال گرایش به معنویت است که البته اعتقاد داریم که این جهان مصادیق معنویت را اشتباه گرفته و به شیطان پرستی یا عرفان های نوظهور روی آورده است.
  13 آبان 1397 9:18
  عاشورا دنیای مدرن را نشانه گرفته است-قسمت آخر
  ادامه مصاحبه دکتر مطیع با مجموعه فرهنگی امام صادق (ع) با عنوان « عاشورا، روح دنیای مدرن را نشانه گرفته است.»
  24 مهر 1397 23:25
  عاشورا، دنیای مدرن را نشانه گرفته است! قسمت دوم
  ادامه مصاحبه دکتر مطیع با مجموعه فرهنگی امام صادق (ع) با عنوان « عاشورا، روح دنیای مدرن را نشانه گرفته است.»
  6 مهر 1397 1:7
  عاشورا دنیای مدرن را نشانه گرفته است! قسمت اول
  مفاهیم برآمده از عاشورا با روح دنیای مدرن یعنی سوبژکیتیویته ناسازگار است؛ مصاحبه دکتر مطیع با مجموعه فرهنگی امام صادق (ع)
  31 شهریور 1397 21:26
  چرخش بزرگ تاریخ انقلاب 2
  در این مقال، به بررسی ادامه عوامل چرخش تاریخ انقلاب، پرداخته خواهد شد.
  11 شهریور 1397 21:49
  • تعداد رکوردها : 138