شبکه انديشمندان قم

  طبـقه متوسـط جـديـد

  نويسنده محترم نيز خود معتقد است كه اين بحث نيازمند بازپروري و ارزيابي جامع تر، عميق تر و دقيق تر است. جاي آن دارد كه فرهيختگان علاقمند علاوه بر اين نوشتار، در ديگر مسائل مرتبط و پيرامون آن مانند: بررسي بحران خانواده به عنوان مهم ترين نهاد اجتماعي در طبـقه متوسـط جـديـد؛ تأثير اين طبقه در گفتمان سازي نسل نو؛ بررسي شيوه هاي اصلاح سبک زندگي در اين طبقه؛ تأثيرات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي اين طبقه در آينده کشور و ...، تأمل كنند و نتايج كنكاش علمي و نظري خود را در اين نشريه به ديگر علاقمندان تقديم دارند.

  1392/2/19

  سبك زندگی امام خمینی (ره)، بهترین راه دوری از مدرنیته

  حسین مطیع از اساتید دانشگاه بهترین پیشنهاد برای فرار از مدرنیته و انتخاب راه درست سبك زندگی را امام خمینی (ره) دانست، زیرا وی با باطن خود مدرنیته را شناخت و تحلیل كرد.

  1392/2/7

  برگزاری 14 کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه صنعتی اصفهان

  مدیرمرکز معارف اسلامي و ادبيات فارسي دانشگاه صنعتی اصفهان از برنامه ریزی به منظور برگزاری 14 کرسی آزاد اندیشی دانشجویی تا پایان آذرماه سال جاری در این دانشگاه خبر داد.

  1392/2/7

  طراحي چهار سير مطالعات علوم اسلامی در گروه معارف دانشگاه صنعتی اصفهان

  مدير مركز معارف اسلامي دانشگاه صنعتي اصفهان از طراحی و تدوین سیر مطالعاتی علوم اسلامی در چهار سطح مختلف در گروه معارف اين دانشگاه خبر داد.

  1392/2/7

  • تعداد رکوردها : 76