شبکه انديشمندان قم

    موضوعات پیشنهادی برای پژوهش

    اشاره: مدتی بود که دوستان از بنده فهرست موضوعاتی را می خواستند که برای پژوهش و سمینار و تحقیق مناسب بوده و خود این حقیر علاقه و آمادگی لازم در بررسی آن را داشته باشم از این رو فهرست ناتمام زیر را در سایت گذاشتم تا در دسترس علاقه مندان قرار گیرد.

    1393/1/26

    • تعداد رکوردها : 73